පසුගිය වසරේ දී බේබදු රියදුරෝ 49000ක්, ලයිසන් නැති 50000ක් අල්ලයි?

finance_ministry221116පසුගිය වසර තුල දී වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් නැතිව වාහන ධාවනය කිරීමේ සිදුවීම් පණස් දහසක් සහ බීමත්ව රිය පැදවීමේ සිදුවීම් හතලිස් නව දහසක් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කොට ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතු ව නිකුත් කල නිල නිවේදනයක දැක්වේ.

ඒ අනුව රථ වාහන සම්බන්ධයෙන් වන වැරදි 7ක් සඳහා අවම දඩ මුදල රු.25000 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය වී ඇති අතර ලබන 28 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධ විවාදය අතරතුර දී මීට අදාල සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ද නියමිත ය.

මේ අනුව පසුගිය වසරේ අදාල රථවාහන සම්බන්ධ වැරදි වල එකතුව වූ සිදුවීම් අනූ නව දහස වෙනුවෙන් රු.විසිපන් දහස බැගින් දඩ පැනෙවුවා යැයි උපකල්පනය කලොත් භාණ්ඩාගාරයට ලැබීමට නියමිත වූ ආදායම රුපියල් මිලියන 2475ක් හෙවත් බිලියන දෙකහමාරකට ආසන්න අගයක් ගනියි.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *