ආබාධිත රණවිරුවන්ට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර!

fort_071116වසර 12ට අඩු සේවා කාලයක් සහිත ආබාධිත රණ විරුවන් විසින් පවත්වනු ලැබූ විරෝධතාවය අතරතුර දී පොලීසිය විසින් කඳුළු ගෑස් සහ අධි පීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ පිලිබඳ ව පොලීසිය පවසා සිටින්නේ, අදාල විරෝධතාකරුවන් කොටුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට සාමය කඩ වන සේ සිය විරෝධතා පැවැත්වීම හේතුවෙන් මෙසේ අධි පීඩන ජල ප්‍රහාර සහ කඳුළු ගෑස් මගින් විසුරුවා හරීමට කටයුතු කල බව යි.

කෙසේ වෙතත්, අත් පා දෙ ඇස් අහිමි රණ විරුවන් මෙම ප්‍රහාරය හේතුවෙන් බොහෝ අපහසුතාවට ලක් වූ බව දැක ගැනීමට හැකි වූ අතර එදෙස බලා සිටි ජනතාවගේ දෑස් කඳුළින් තෙමී තිබුණේ කඳුලු ගෑස් වලට ම නොවන බව නොරහසකි.
ආබාධිත රණ විරුවන්ගේ මෙම ගැටළුවට ප්‍රමාණාත්මක මැදිහත්වීමක් රජය විසින් නොකල බවට ද විවේචන එල්ල වෙමින් පවතී.
– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *