සසර වසන තුරු, නිවන් දකින තුරු – විදේශිකයෙකුගේ හඬින්..

amaradevapndithනැසී ගිය ප්‍රවීණ සංගීතඥ, ඩබ්.ඩී.අමරදේව මහතා විසින් ගායනා කල “සසර වසන තුරු” ගීතය විදේශිකයෙකුගේ හඬින් ගැයෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවකි මේ.

එමෙන්ම මෙම වීඩියෝවෙහි ලිපිනය එවා අපව දැනුවත් කල නිශ්ශංක විතානගේ ට අපගේ ස්තූතිය.

 

 

අදාල පුවත් වාර්තා:

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *