රණ විරුවන් තවමත් පාරේ.. විසඳුමක් නැති අතරේ ආ.ලේ. සහ ජ.ලේ. මග හරිති.

වසර 12ට අඩු සේවා කාලයක් සහිත ආබාධිත රණ විරුවන් සඳහා යෝජිත සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා විශ්‍රාමික ආබධිත රණවිරුවන් පිරිසක් විසින් කල විරෝධතාවය පෙරේදා සිට පැවැත්වෙන අතර තවමත් ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබා දීමට අදාල රාජ්‍ය නිලධාරීන් අපොහොසත් වී සිටියි.

ක්‍රියාන්විත සේවයෙහි නියැළි අවුරුදු 12ට වැඩි අයවළුන් සඳහා (ආබාධිත වූ විට හෝ මිය ගිය විටෙක) විශ්‍රාම වැටුප හිමි වන අතර අවුරුදු 12ට අඩු සේවා කාලයක් සහිත සෙබළුන්ට එම තත්වය හිමි නොවන එම ක්‍රමවේදය ඉතා අසාධාරණ බව ආබාධිත රණ විරුවෝ පවසති.

මේ අතර මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වෙන ස්ථානයට පැමිණි වර්තමාන ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සහ ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ප්‍රශ්ණය සඳහා පැහැදිලි පිලිතුරක් ලබා නොදී මගහැර යාම කාගෙත් අප්‍රසාදයට ලක් වීම ද විශේෂ ය. එසේම, මෙම වසර 12ක සේවාකාලය සම්පූර්ණ නොකොට ආබාධිත හෝ මිය යන රණවිරුවන් සඳහා කිසිදු දීමනාවක් හිමි නොවීමේ මෙම ක්‍රමවේදය ඉතා සාහසික මෙන්ම නිර්ලජ්ජිත බව ද කිව යුතුම ය.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *