සරසවි නායකත්ව පුහුණුව දුන්නේ හමුදා කඳවුරුවල නොවේ

විශ්වවිද්‍යාල සිසුසිසුවියන් සඳහා නායකත්ව පුහුණුව ලබාදුන්නේ හමුදා කඳවුරුවල නොවන බවත් හමුදා පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල දී එම පුහුණුව ලබාදුන් බවත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමති එස්.බී. දිසානායක මහතා අද (නොවැම්බර් 09) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා පැවසුවේ මෙම පුහුණුව 16924 දෙනෙකු සඳහා දෙවතාවක දී ලබා දී ඇති බවයි.

එසේ ම මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සම්මේලනයේ විරෝධයක් පළමුව පැවතිය ද පසුව එයට කැමැත්ත පළ කළ බව ද ඇමතිවරයා කීය.

එම ප්‍රශ්නය යොමුකළ පත්කළ මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මෙවර අය-වැයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම ගැන කිසි ම සඳහනක් නොකළ බවත් ඒ අනුව වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ දැයි ප්‍රශ්න කළේය.

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සඳහා විශාල වැටුප් වැඩිකිරීමක් පසුගිය වර කර ඇති අතර ගෙවනු ලබන වැටුප් පිළිබඳ ව යළි සමාලෝචනයක් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි ද පැවසීය.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *