2011 දී විදෙස් රටවල ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් මෙරටට ඩොලර් ලක්ෂ 52,000ක් ?

විදේශයන්හි සේවයේ නිරත වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 17 ඉක්මවන අතර 2011 දී ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට එවා ඇති විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 52,000කි.

එය ඉතිහාසයේ විදේශ රැකියාවල නිරත වූවන් මෙරටට එවා ඇති ඉහළ ම විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ලෙස ද සැලකේ. 2010 දී ශ්‍රී ලංකාවට එවා ඇති විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 41,000කි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික අපනයන ආදායම් ප්‍රවාහයන් වන තේ,පොල්, රබර්, මැණික් සහ ඇඟලුම්වලින් ඉපැයූ විදේශ විනිමයට වඩා වැඩි ආදායමක් විදේශ ශ්‍රම බලකායෙන් ලැබී තිබේ.

විදේශවල සේවය කරන අය ශ්‍රී ලාංකිකයින් උපයන විදේශ විනිමයවලින් මව්බිමේ සිදුකරන ආයෝජන දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් පස් වසරක බදු සහනයක් 2012 අය-වැයෙන් යෝජනා කර ඇති අතර එම ආයෝජන සඳහා ආනයනය කරනු ලබන යන්ත්‍රෝපකරණ ද රේගු බදුවලින් නිදහස් කර අඩු පොලියට ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමට ද ඉඩකඩ සලසා තිබේ.

මිලියන 21ක් පමණ වන ජනගහණයෙන් 7.4%ක් පමණ මැද පෙරදිග සවුදි අරාබිය, ඕමානය, කටාර්, ඩුබායි, ලෙබනන් සහ සිරියාව වැනි රටවල සේවය කරති.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *