ඉන්දීයාවේ නව විදේශ ලේකම් අනිද්දා ලංකාවට..

රන්ජන් මතායි, ඉන්දීය විදේශ ලේකම්රන්ජන් මතායි, ඉන්දීය විදේශ ලේකම් තනතුර භාර ගැනීමෙන් පසුව සිදු කරන ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා සූදානමින් සිටින බව ඉන්දියවෙන් ලැබෙන වාර්තා සඳහන් කරයි.

ඉන්දීය විදේශ ලේකම්, රන්ජන් මතායි මහතා අනිද්දා (8) මෙරටට පැමිණීමට නියමිත අතර 10 වෙනිදා තෙක් මෙරට රැඳී සිටිමින් ජනාධිපතිවරයා, විපක්ෂනායකවරයා සහ දෙමල සංධානයේ නියෝජිතයින් හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත ය,.

එසේම, ඉන්දීය අනුග්‍රහයන් යටතේ උතුරු පලාත තුල සිදු කෙරෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් පිලිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම ද මෙම සංචාරයේ අරමුණ බව ඉන්දීය රජය පවසයි.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *