ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය ස්ථායී වීම, දේශීය උද්ධමනය පාලනයට රුකුලක් – මහ බැංකුව

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ ගියද දේශීය සැපයුම් තත්වයන් වැඩිදියුණු වීම සහ ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය ස්ථායී වීම, දේශීය උද්ධමනය පාලනය කිරීමට උපකාරී වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. කර්මාන්ත හා සේවා දෙ අංශයේම ඇතිවූ සතුටුදායක වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය මේ වසරේ ප්‍රථම භාගයේ දී සියයට 8ක පමණ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කිරීමට හේතු විය.

මේ අතර, ආර්ථිකයේ විවිධ අංශයන් හී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘතීන් හේතුවෙන් ප්‍රාග්ධන සහ මූල්‍ය ගිණුම වෙත ද විදේශ මුදල් ලැබෙමින් පවතින අතර, මෑතකදී නිකුත් කරන ලද ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරය මගින් ලබාගත් අරමුදල් මහ බැංකුව මිලදී ගැනීමත් සමග දළ නිල සංචිත ද තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇත. එය මෙතෙක් වාර්තාවී ඇති ඉහලම මට්ටමක පවතී.

මහ බැංකුව විසින් සිය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට තීරණය කොට ඇති අතර, ඒ අනුව මහ බැංකුවේ ප්‍රතිමිලදීගැනුම් අනුපාතිකය සියයට 7.00ක් සහ ප්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතිකය සියයට 8.50ක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ඇත.

 

– සිංහලයා පුවත්

 

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *