ශ්‍රී ලංකා – එල් සැල්වදෝර් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත වේ

මධ්‍යම අමෙරිකානු රටක් වන එල් සැල්වදෝර් ජනරජය සමග රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කොට තිබේ.
 
පසුගිය පස් වසරක කාලය තුල එල් සැල්වදෝර් ජනරජය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙලඳ කටයුතු පැවතුනු අතර ශ්‍රී ලංකාව සමග රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ඇති කරගැනීමේ අපේක්ෂාව එම රජය විසින් මෑතදී දන්වා තිබිණි.
 
වත්මන් බ්‍රසීල තානාපතිවරයාම එල් සැල්වදෝර් ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබේ.

 
– සිංහලයා පුවත්
 
 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *