උතුරවත් දකුණවත් දැන් දුරස් නැහැ තවත්….


පුනරුත්ථාපනය වුනු හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජික සාමාජිකාවන් පිරිසකට, දකුණේ සංචාරය කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා.
 
“තල් රුප්පාවෙන් පොල් රුප්පාවට” නම් වූ මේ මිත්‍රත්ව චාරිකාව උතුරින් ආරම්භ වුනේ ඊයේ (සැප්. 8 වෙනිදා). උතුරු දකුණු භේදයකින් තොරව මුළු ලංකාවෙම තරුණ තරුණයින් අතර අවබෝධය, සාමය මෙන්ම එක්සත්බව ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ එක් පියවරක් ලෙස, මේ චාරිකාව සංවිධානය කලේ යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශයත්, පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයත් එක්ව.
 
තල් රුප්පාවෙ ඉඳන් පොල් රුප්පාවට එන මේ පිරිස පිළිගැනුනේ මාතර දී. එයට පොල් රුප්පාවේ තරුණ තරුණයින් 300කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගි වූ බවයි පැවසෙන්නේ.
 
මේ මිත්‍රත්ව වැඩසටහනට, දකුණේ වැදගත් ස්ථාන නැරඹීමට චාරිකා, සංස්කෘතික අංග ඇතුලත් උත්සව මෙන්ම ක්‍රීඩා තරඟත් ඇතුලත් බව සිංහලයා අපට වාර්තා වනවා.

 
– සිංහලයා පුවත්
 
 

Shortlink:

Share This Post

One Response to උතුරවත් දකුණවත් දැන් දුරස් නැහැ තවත්….

Leave a Reply to mahen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *