ත්‍රස්තයින් සහ උංගේ ආධාරකරුවන් සරණාගතයින් වීමේ “ආර්ට්” එක

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
තම ත්‍රස්ත අරමුණු ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉටු කරගැනීමට නොහැකි වූ විට බටහිර හා යුරෝපීය රටවලදී මේ ත්‍රස්ත ආධාරකරුවන් සිදු කරන “සරණාගත වෙස් පෙරළීමට” අසුවීම නිසා ඒ රටවල් නුදුරේදීම ඉතා බරපතල සමාජ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින සාමකාමී වාතාවරණය යටතේ, කිසිදු ජාතිකයෙකුට තමන්ට ජීවිත තර්ජන ඇති බවට ඉදිරිපත් කල හැකි සාධනීය හේතු සාධක නොමැත. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ සිටින බහුතරයක් වෙළඳ ප්‍රජාව ද්‍රවිඩ ජාතිකයින් ය. ශ්‍රී ලංකාව තුල ද්‍රවිඩ ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඒ තරම් නිදහසක් භුක්ති විඳිමින් ඔවුන් ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ කෙසේ ද ?

සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි පුවත මෙතැනින්…

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *