මාධ්‍ය අවජාතකත්වය

 

බ්‍රිතාන්‍යයේ මාධ්‍ය හිඟන්නා – චැනල් 4:

සේවක පඩි නඩි ගෙවා ගත නොහැකි බංකොලොත් මාධ්‍යකරණයක යෙදෙන චැනල් ෆෝ නාළිකාව ත්‍රස්තවාදීන් වෙනුවෙන් මේ සිදු කරන වහල් ක්‍රියාදාමය කොතරම් මුදලක් වෙනුවෙන් ද?

 

සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි පුවත මෙතැනින්….
 
 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *