නාමල් බේබි ද? නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ද?

 

 

 
 

 

 
 

රටට විහිළු සැපයීම නවතමු..!
 
 
සම්පූර්ණ පුවතට යොමුවන්න…..
 
 

Shortlink:

Share This Post

3 Responses to නාමල් බේබි ද? නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා ද?

  1. thatha janadipati puta eta wada lokkek kawada hari we rajapaksha pawla rate siyalu samputh sooragana kala tama passa balanne hamatanama raja pa.. balaya tama teyenne mage ahinsaka ratata dewiyange pihitai ahinsaka minissu kanna bonna natuwa widonawa meawn sura sapa widinawa kawada ho me karana aparada ubalata gewanna wenawamai

  2. Thamath yudde thibunanam thamuse melahata merila.
    Eka meeta wada hondaida? Ehema thamai wenna thibune.
    sinhalayata gunayak nehe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *