ජයග්‍රහණයක සැමරුම්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 60 වන සංවත්සරය 

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 60වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් කොළඹ දී පැවැත්වූ ප්‍රදර්ශනය අනුසාරයෙන් සිංහලයා පුවත් ඒජන්සිය නිෂ්පාදනය කල නිල වාර්තාමය වීඩියෝ පටය..


 

 


 

 

 

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *